Basisuddannelser

Førstehjælp ved hjertestop

Varighed : 4 timer

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter (Teoretisk & Praktisk)
 • Stabilt sideleje
 • Fremmedlegeme i luftveje

Vejl. pris 5000 kr. ex moms
Vejl. pris 6250 kr. inkl. moms

Max 16 deltager pr. hold

Et kursus i førstehjælp ved hjertestop er et basis kursus som er designet til at lære helt almindelige mennesker grundlæggende førstehjælpsteknikker og procedurer.

Formålet med et kursus i førstehjælp ved hjertestop er at ruste deltagerne med grundlæggende førstehjælpsviden og -færdigheder, så de kan handle korrekt og trygt i en nødsituation, indtil professionel hjælp er tilgængelig.

Undervisningen foregår normalt i en kombination af teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvor alle deltagerne skal øve sig i HLR på dukker samt brugen af en hjertestarter.


Basal førstehjælp til børn

Varighed: 4 timer

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • A-B-C
 • Hjertelungeredning
 • Stabilt sideleje
 • Fremmedlegeme i luftveje

Vejl. pris 4800 kr. ex moms
Vejl. pris 6000 kr. inkl. moms

Max 16 deltager pr. hold

Disse kurser er designet til at lære forældre, lærere og andre personer, der arbejder med børn, hvordan man håndterer nødsituationer og kan yder førstehjælp til børn i aldersgruppen 0 – 13 år.

Bevidsthedstab og alarmopkald: Hvordan man identificerer og håndterer bevidsthedstab hos børn og hvornår man skal ringe efter hjælp.

Genoplivning og hjerte-lungeredning: Hvordan man udfører hjerte-lungeredning (HLR) på børn, herunder komprimeringer og kunstigt åndedræt.

Fremmedlegemer: Hvordan man fjerner fremmedlegemer fra børns luftveje og forhindrer kvælning.


Førstehjælp ved ulykker

Varighed: 2 timer

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Nødflytning
 • A-B-C
 • Fremmedlegeme i luftvejene
 • Stabilt sideleje
 • Psykisk Førstehjælp

Vejl. pris 3200 kr. ex moms
Vejl. pris 4000 kr. inkl. moms

Max 16 deltager pr. hold

Førstehjælp ved ulykker omhandler de basale færdigheder, der skal anvendes for at yde hjælp og støtte til personer, der er kommet til skade.

Det indebærer at vurdere situationen og sikkerheden, kontakte hjælp, og yde fornøden førstehjælp, indtil ambulancen når frem.

Genkendelse og vurdering af en nødsituation og vurdere, hvorvidt nogen er kommet til skade og har behov for hjælp.

Bevidstløshed og vejrtrækningsproblemer: Hvis en person mister bevidstheden eller har vejrtrækningsproblemer, er det afgørende at handle hurtigt og korrekt for at redde livet.