Funktionsbestemte uddannelser

Udvidet førstehjælp

Varighed: 6 timer

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter (teoretisk & praktisk)
 • Stabilt sideleje
 • Fremmedlegeme i luftveje
 • Sygdomme
 • Psykisk førstehjælp

Vejl. pris 7500 kr. ex. moms
Vejl. pris 9375 kr. inkl. moms

Max 16 personer pr. hold

Et kursus omhandlede medborgerførstehjælp er et kursus designet til at give deltagerne de nødvendige færdigheder og viden til at yde livreddende førstehjælp i nødsituationer, indtil professionel assistance ankommer.

Kurset vil typisk bestå af både teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvor deltagerne får mulighed for at anvende deres nye færdigheder under overvågning af instruktører. Kurset kan tilpasses forskellige målgrupper, herunder skoleelever, virksomheder eller offentlige instanser.

Ved at deltage i et kursus om medborgerførstehjælp vil deltagerne opnå tillid og evnen til at handle effektivt i nødsituationer, hvor hurtig førstehjælp kan redde liv og mindske skader.


Førstehjælper med særligt ansvar

Varighed: 12 timer

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • A-B-C
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter (Teoretisk & Praktisk)
 • Stabilt sideleje
 • Fremmedlegeme i luftveje
 • Småskader og sygdomme
 • knoglebrud og led skader
 • Samt meget mere

Vejl. pris 12000 kr. ex. moms
Vejl. pris 15000 kr. inkl. moms

Max 16 deltager pr. hold

Et kursus omhandlede førstehjælp med særligt ansvar kunne være designet til personer, der har et specifikt ansvar eller rolle i førstehjælpssituationer. Dette kan omfatte læger, sygeplejersker, ambulancepersonale, livreddere eller personale i sikkerheds- og nødsituationer.

Formålet med kurset ville være at styrke deltagerens evner og viden i førstehjælpssituationer og give dem de nødvendige værktøjer til at kunne håndtere nødsituationer med særlig ansvar. 

Kurset vil blive undervist af kvalificerede og erfarne instruktører og vil omfatte en kombination af forelæsninger, demonstrationsvideoer, gruppearbejde og praktisk træning. Deltagerne vil blive evalueret løbende og vil modtage et certifikat ved kursets afslutning.


Førstehjælp til voksne med ansvar for børn

Varighed: 7 timer

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • A-B-C
 • Hjertelungeredning
 • Stabilt sideleje
 • Fremmedlegeme i luftveje
 • Sygdomme
 • Småskader, forbrænding, forgiftning
 • Drukneulykke, faldulykker

Vejl. pris 8500 kr. ex. moms
Vejl. pris 10625 kr. inkl. moms

Max 16 deltager pr. hold

Et kursus om førstehjælp til voksne med ansvar for børn er designet til at lære deltagerne grundlæggende førstehjælpsteknikker og viden, der er nødvendige for at håndtere forskellige nødsituationer, der kan opstå i tilstedeværelse af børn.

Kurset fokuserer på at give deltagerne de nødvendige færdigheder til at kunne handle hurtigt og effektivt i tilfælde af ulykker, skader eller sygdomme, der kan ramme børn. 

Kurset bliver tilpasses niveauer, afhængigt af deltagerens erfaring og krav.
Ved afslutningen af kurset får deltagerne typisk et certifikat, der bekræfter deres uddannelse i førstehjælp til voksne med ansvar for børn.